Seminars

Sweden Weekend Retreat
Meditation, Esoteric Astrology and The Hidden History of Humanity

with Phillip Lindsay
November 24 – 26, 2017.

Läs på Svenska

DATE  Friday, Nov.24 to Sunday, Nov.26.

LOCATION  In the quiet and very beautiful Swedish countryside near Kolmarden.

ACCESS  30 minutes from Skavsta or Norrkoping airports. We recommend Skavsta because budget carriers like Ryan Air fly there. Please try to choose an afternoon flight arrival between 3-5 pm so that we  can pick you all up at the same time. Driving times:  Copenhagen 5.5 hours. Oslo 6 hours. Malmo, Halmstad, Gothenburg 4-5 hours. Stockholm 1 hr. 40′. (Email for address.)

COSTS
Weekend tuition: 2,000 Kr.
Accommodation – 2 nights 1,000 Kr.
Food – 6 meals, coffee etc. 1,000 Kr.
Total cost: 4,000 Kr. (€420)

PAYMENT/BOOKING REGISTRATION

Direct Bank Creditemail for payee name, Swiftcode and IBAN.
Transferwise  email for payee name and IBAN.
Paypal
If you wish to pay by cash, because places are limited, we will need a 10% deposit (Paypal) so that we can reserve your place.

The workspace, accommodation and food catering that has been prepared is excellent, and will make for a very enjoyable stay. There is accommodation for 14 people, plus a B&B across the road for any extras. The classroom can seat 20 people. Of course, those in commuting distance can attend by driving to the venue each day.

For further enquiries, please contact Phillip via email or call 0046 079 04 74741.

We will be doing regular meditations throughout the weekend, some walks in the forest and having some interesting discussions!


Friday evening – General introduction, dinner and meditation.
Saturday  Esoteric Astrology.
Sunday  The Hidden History of Humanity.

Due to the inter-related nature of the material and meditations, there can be no separation of days, the full weekend must be attended.

If you have never had an esoteric astrological reading, it is preferable that you have a consultation before you attend the weekend.

It is also suggested that before attending,  you read and watch the following articles and videos:


 1. An Introduction to Esoteric Astrology & the Seven Rays
 2. Esoteric Astrology video
 3. TIME & HISTORY: Re-Establishing Esoteric Chronology in World History
 4. The Hidden History of Humanity.
 5. You can also review the author’s books here.

  Day 1: Introduction to Esoteric Astrology
  The Seven Rays: Qualities of the rays  and attributes. Relation between the seven rays and esoteric astrology.
  The keynote of the rays in discovering life purpose, hinted at by the zodiac signs.
  The origin of the seven rays, their cosmic journey and their influence upon Earth and all its kingdoms.

  How does astrology “work”? Mystical understanding versus occult knowing. The de-mystification of astrology through occult knowledge.
  The Science of Occultism brings us to a “reasoned understanding” of astrology. It shifts from the astralised level to greater mental clarity.

  The great lives that are the zodiac signs. How planetary energies work through the signs.
  Through what mechanism do we receive zodiac and planetary forces?
  How is that transferred into physiological and psychological behaviour?

  Esoteric Astrology is the science of all sciences, hence embodies the science of occultism – study of energy in all its manifestations.
  Exploration of some main topics in the Science of Occultism.

  The main factors in the horoscope – rising sign, sun sign and moon sign. Exoteric and esoteric rulerships.
  How to find soul purpose in the chart. How to identify major personality challenges.
  Some famous horoscopes examined. A brief look at attendees horoscopes.

  Day 2: The Hidden History of Humanity

  Sources for esoteric history. The Secret Doctrine.
  Overview of the solar system and planets. The schemes, chains, globes and rounds.
  The Science of Cycles –  the yugas, planetary cycles, precession cycles. The role of astrology in ancient history.
  Individualisation in Lemuria and evolution of that rootrace. The origin of the apes. Gigantic humanity.
  The Atlantean civilisation and all its subraces. The great war in Atlantis.
  The geography of the Lemurian and Atlantean continents.
  The Fifth Rootrace and all its subraces, to present day.
  The future Sixth Rootrace and its inception.

  We look forward to seeing you!


  Läs på Svenska

  Sweden Weekend Retreat
  Meditation, esoterisk astrologi och den dolda historien om mänskligheten

  with Phillip Lindsay
  (November 24 – 26, 2017)

  (Weekend seminarium kommer att vara på engelska.)

  Fredag:
  ​Allmän introduktion, middag och meditation.
  Lördag: Esoterisc Astrology.
  Söndag: The Hidden History of Humanity.


  Lördag: Introduction to Esoteric Astrology

  • De Sju Strålarna: Strålarnas egenskaper, attribut och förhållandet mellan de sju strålarna och esoterisk astrologi.
  • Syftet med Strålarna är att upptäcka var och ens själssyfte i livet, som kan antydas av zodiakens tecken.
  • Ursprunget av de Sju Strålarna, deras kosmiska resa och deras inflytande på jorden och dess olika riken.
  • Hur fungerar Astrologi?
  • Mystisk förståelse mot ockult vetande. Avmystifieringen av astrologi genom ockult kunskap.
  • Ockultismens vetenskap ger oss en “logisk förståelse” för astrologi. Det växlar från en astral nivå till en större mental klarhet.
  • De stora liv/väsen som är stjärntecknen.
  • Hur planetariska energier fungerar genom de astrologiska tecknen.
  • Genom vilken mekanism får vi zodiakens och planetariska krafter?
  • Hur överförs det till fysiologiskt och psykologiskt beteende?
  • Esoterisk astrologi är vetenskapen för alla vetenskaper, därmed förkroppsligar ockultismens vetenskap – studier av energi i alla dess manifestationer.
  • Undersökning av några huvudämnen i ockultismens vetenskap.
  • Huvudfaktorerna i horoskopet – Ascendenten, Solen och Månen.
  • Exoteriska och Esoteriska styrare.
  • Hur du kan finna ditt själssyfte i ditt horoskop.
  • Hur du kan identifiera dina personliga utmaningar.
  • Vi går igenom några kända horoskop och gör en kort titt på deltagarnas horoskop

  Dag 2:  The Hidden History of Humanity

  • Källorna till Esoterisk Historia.
  • Den Hemliga Läran.
  • Översikt över solsystemet och planeterna.
  • Scheman, Kedjor, Glober och Rundor.
  • Cyklernas vetenskap – Yugas, planetcykler, precessionscykler.
  • Astrologins roll i den äldre historien.
  • Individualisering i Lemurien och utvecklingen av den här roten rasen.
  • Apornas ursprung och mänskligheten som giganter.
  • Den Atlantiska civilisationen och alla dess underraser. Det stora kriget i Atlantis.
  • Lemuriens och Atlantis geografi/kontineneter.
  • Femte Rotrasen och alla dess underraser fram till idag.
  • Framtidens Sjätte Rotras och dess början.

  Jag rekommenderar att du läser och tittar på följande artiklar och videoklipp innan kursen

  1. En introduktion till esoterisk astrologi och de sju strålarna
  2. Esoteric Astrology video
  3. TID & HISTORIA: Återupprättande av Esoterisk kronologi i världshistorien
  4. The Hidden History of Humanity.
  5. Du kan också läsa om författarens böcker här.

  Om du aldrig har haft en Esoterisk Astrologisk konsultation är det fördelaktigt att du bokar en konsultation med Phillip Lindsay innan kursen.

  Vi kommer regelbundna meditationer under hela helgen, några promenader i skogen och flera intressanta diskussioner!

  Kursgården, boendet och maten är utmärkt och kommer att göra din vistelse mycket trevlig. Det finns boende för 14 personer, plus en B & B. Klassrummet har plats för 20 personer.

  När:  24 – 26 november 2017

  Plats: Kvarsebo Klockargården 1, 618 93 Kolmården

  Pris: 4.000 kr inkl. kost, logi och undervisning.

  Registrering: Phillip Lindsay: info@esotericastrologer.org +46 (0)790–474741.

  För ytterligare frågor kontakta Phillip Lindsay via e-post: phillip@esotericastrologer.org eller ring: 0790–474 741.

  Betalning: Direct Bank Creditemail for payee name, Swiftcode and IBAN.
  Transferwise  email for payee name and IBAN.
  Paypal
  Det går även bra att betala kontant men då behöver vi 10 % deposit (Paypal) för att boka din plats eftersom platserna är begränsade.

   Vägbeskrivning:  30 minuter med bil från Skavstas eller Norrköpings flygplatser. Vi rekommenderar Skavsta eftersom budgetfartyg som Ryan Air flyger där. Vänligen försök att välja ett eftermiddagsflyg ankomst mellan 15-17:00 så att vi kan hämta dig på samma gång.

  Med bil: Köpenhamn 5,5 timmar, Oslo 6 timmar, Malmö, Halmstad, Göteborg 4–5 timmar. Stockholm 1 timme 40 min.

   Vi ser fram emot att se dig!